#STÁŽ | STÁŽISTA Z TAXÍKU

#STÁŽ | STÁŽISTA Z TAXÍKU

Stážisti nikdy si nečítajte spätné správy v internom chate Peťo Mali sme stážistu úplne že v začiatkoch a on akože bol známy tým, my si tak vždy akože v tom internom chate píšeme o stážistoch a potom je najlepšie, potom je najlepšie, keď sa niektorý z nich stane kolegom naším a my ho slávnostne pridáme…